Marit Bjørgen Fanklubb

Sist oppdatert kl. 18:11, 06.02.2017

 

Årsmelding for Marit Bjørgen Fanklubb 2016

 

Styret i Fanklubben har i 2016 hatt denne sammensetning:

Oddny Busklein, leder

Sigrun Granøien, nestleder

Solveig Rogstad, kasserer

Per Bjarne Bonesvoll, sekretær

Kåre Merket, tursjef.

Varamedlemmer: 1. Knut Rostad. 2. Bjørn Aunøien.

 

Det har i året holdt 2 styremøter og behandlet 7 saker. Også i år har vi mottatt kr. 10.000 fra Trønderenergi og gitt kr.15.000 til Maritfondet. Håkon Gorseth, Andreas Fjorden Ree, Heike Aas Bjørset og Sander Kjelstad fikk tildeling fra fondet i 2016.

 

Fredrik Busklein jr. tar seg av hjemmesida vår og har en godtgjørelse på kr. 1500.- pr år.

 

Selv i et år da Marit har hatt «perm» har vi hatt 143 betalende medlemmer.

 

Vi skal nå til VM i Lathi. Håper Marit gjør det bra der. Det vi har sett etter at hun kom tilbake gir håp for spennende dager i Finland.

 

Marit er tildelt Midtre Gauldal kommunes kulturpris. Utdeling vil skje etter avtale med Marit.

 

Vi vil takke alle som har støttet oss i 2016.

 

Lundamo 23. januar 2017

 

Oddny Busklein

 

Sist oppdatert kl. 18:05, 06.02.2017

 

Årsmøtereferat

 

Årsmøte i Marit Bjørgen Fanklubb ble holdt 29/1-17 kl. 1800 i Berghall, Rognes. 15 medlemmer møtte.

 

1. Åpning: Lederen ønsket alle velkommen. Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

 

2. Valg av møteleder: Oddny Busklein

 

    Valg av Sekretær: Per Bjarne Bonesvoll.

    Begge valgt ved akklamasjon.

 

3. Årsmelding: Lederen leste årsmeldingen. Det fremkom ingen merknader til årsmeldingen. Enstemmig godkjent.

 

4. Regnskap: I kasserens fravær referte revisor Ole Jørgen Sommerseth:

 

Kassabeholdning pr. 311216: kr. 480,00. Bankinnskudd pr.311216: 20.470,67.

 

Årets overskudd:kr. 3.940,19 Ingen bemerkninger til regnskapet. Enst. godkjent.

 

5. Valg: Jon Kristian Granmo refererte valgkomiteens innstilling. Disse ble valgt ved akklamasjon.

 

Styrets sammensetning blir da slik:

 

Leder: Oddny Busklein for 1 år

 

Nestleder: Sigrun Granøien for 2 år

 

Kasserer: Egil Joar Skjærvold for 2 år

 

Sekretær: Per Bjarne Bonesvoll for 1 år

 

Turleder: Kåre Merket for 1år

 

1. varamedlem: Knut Rostad for 1år

 

2. varamedlem:Bjørn Aunøien for 1 år

 

Revisorer: Kari Irene Storrø for 1år

 

Ole-Jørgen Sommerseth for 1år.

 

Valgkomite: Jon Kr. Granmo, for 1 år, leder

 

Liv Breiby for 2 år

 

Ingvar Granøien (ny) 3 år

 

Lederen orienterte om innkjøp av 25 nye vester til nye medlmmer som skal være medtil VM i Lahti.

 

Etter kaffepausen orienterte Kåre Merket om turen til VM i Lahti.

 

Protokollen opplest og godkjent.

 

Sist oppdatert kl. 14:03, 03.04.2016

Bilder fra avisen

 

Ved å klikke på "Marit i media" i menyen over kan du få se noen reportasjer skrevet om både Marit og fanklubben, Tusen takk til Gauldalsposten som vil dele disse bildene med oss.

Sist oppdatert kl. 13:15, 03.04.2016

10.000 i stipend fra Marit

 

Marit Bjørgen gledet seg stort over å være tilbake i langrennssporet i helga. Under skirennet i

Frøsetmarka delte hun også ut stipend til unge talentfulle langrennsløpere. I år fikk Håkon Gorseth Halvorsen (fra høyre), Andreas Fjorden Ree, Heike Aas Bjørset og Sander Kjelstad nyte godt av 10 000 kroner fra Marit-fondet. 15 og 16-åringene, som representerer Støren Sportsklubb, har hevdet seg både i fylkesrenn og i landsdekkende konkurranser i vinter. –Dere er verdige vinnere alle sammen. Stå på videre, oppfordret Bjørgen.

 

Takk til Gauldalsposten for at vi fikk bruke bildet!

Sist oppdatert kl. 15:22, 06.03.2015

Ny nettside

 

Velkommen til vår nye nettside!

 

Siden er fortsatt under konstruksjon, så medlemslister og forsiden vil ha noen mangler de nærmeste dagene.

 

Frem mot 10. mars er det stor fare for at siden er nede (eller at den gamle vises) i forbindelse med flytting av informasjon.

 

 

Hilsen webmaster Fredrik Busklein Jr.

 

 

Vår sponsor:

Ønsker du/dere å sponse oss og få profilert din logo her? Ta kontakt på denne siden.

 

Alle rettigheter: www.maritbjorgenfanklubb.no

Webmaster: Fredrik Busklein